Home

ir. Fons Kemps - Zaakvoerder
Beëdigd Landmeter-expert LAN040142
Beëdigd voor de rechtbank van eerste Aanleg te Hasselt
Beëdigd gerechtsdeskundige

Kantoor:
Driftweg 203 B103 te 8450 Bredene
Tel.: 059 43 01 91 of GSM : 0478 543 488

VLABEL erkenning
nr. 005947492655
binnen nieuwe kwaliteitscharter

PRIVACY VERKLARING ALMI BV.

Uw persoonsgegevens worden door [Alfons Kemps + Driftweg 203/103 8450 Bredene] verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop/prijsaanvraag. De firma gebruikt uw gegevens niet voor direct marketing. Via het e-mailadres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

  • - voor de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u onderaan op het contactformulier
  • - hou er nochtans rekening mee dat u enkel perfecte dienstverlening kan verkrijgen, indien u toegang verleent tot de (en enkel de nodige) gegevens vereist voor kwaliteitsvolle uitvoering van opdrachten. Bij het aanvaarden van een opdracht vragen wij dan ook daarom hier dit document in te vullen en te ondertekenen, zodat steeds kan worden aangetoond dat in uw opdracht bepaalde opzoekingen nodig zijn, en dat u daarvoor de nodige toelating geeft. Zo krijgen we ook vlotte toegang tot de bewaarders/archivarissen van deze gegevens.
  • - momenteel zijn er speciale richtlijnen van kracht ivm corona-veilige plaatsbezoeken. Je leest het volledig protocol hier . Zie ook de informatievideo van het BIV.
  • - er zijn eveneens speciale richtlijnen voor bestrijding van witwaspraktijken; De detail daarvan is eveneens terug te vinden op de site van BIV.
  • - voor Almi bv worden deze richtlijnen gecoördineerd en opgevolgd door de zaakvoerder.